söndag, januari 14, 2007

Kd + Livets Ord = sant

En lika intressant som skrämmande läsning är David Berjlunds artikel om den kristna högern i Ordfront Magasin. Livets Ords intåg i kd-Uppsala uppmärksammas i artikeln och flera lokala kristdemokrater berättar om fundamentalistiskt abortmotstånd och hånfulla skämt om homosexuella inom krisdemokraternas uppsalaavdelning. Catharina Drougge (politisk sekreterare för kd i Uppsala, som fråntagits alla arbetsuppgifter) sammanfattar läget: "Det känns som att det är vid söndagsgudstjänsten på Livets ord man ska vara för att veta vad som händer i partiet".
Och min interpellation till kristdemokraten Gustaf von Essen om queer socialtjänst är enligt det senaste utskicket från kommunen fortfarande obesvarad. Någon som är förvånad?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Vi lever endå i ett demokratiskt samhälle, vad menar du man ska göra? Förbjuda medlemar i vissa organisationer att engagera sig politiskt?

09:59  
Blogger Johan Lundqvist said...

Självklart ska alla få engagera sig politiskt, men det är väl en juste deal att väljarna får veta vilken politik dom röstar på? Här i Uppsala är glappet mellan kd:s "officiella politik" och den som verkligen bedrivs stort. Det framgår tydligt av artikeln i Ordfront Magasin.

10:03  
Anonymous Anonym said...

Det är väll inget okänt att det inom varje parti finns olika grupperingar med varierande åsikter och att LO är en jättestor församling i Uppsala med KD sympatier?

13:21  
Blogger Alex said...

Jag skulle dock inte vilja påstå att det borde vara kontroversiellt att förbjuda människor från att håna människor p g a deras sexuella läggning?
Sedan är det väl klart att det är oväsentligt vilken religion en politiker bekänner sig till, såtillvida att politikern förespråkar, och agerar i samklang med, mänskliga fri- och rättigheter och våra demokratiska grundpelare.

22:44  
Anonymous Anonym said...

Det är väl av väldigt stor vikt att väljarna får kännedom om vilka religösa sekter som infiltrerar ett parti.

Glöm inte bort att Livets Ords agenda av förföljelse av oliktänkande och regelrätta hat- kampanjer mot homosexeulla genom sin tidning Världen idag inte delas av en majoritet av de som röstade på KD.

Väljarna har rätt att få veta och Livets Ord har en mörk historia av angrepp på andra samt att alltid vilja gömma sin inblandning eller sitt ägande eftersom man vet hur otroligt illa sedd man är av svenskarna.

14:20  
Anonymous Anonym said...

Alexander: Vad menar du med att "Jag skulle dock inte vilja påstå att det borde vara kontroversiellt att förbjuda människor från att håna människor p g a deras sexuella läggning?" Jag uppfattar det som att du tycker att det är i sin ordning att håna människor pga deras sexuella läggning? Är du kristdemokrat månne?

23:39  
Anonymous Anonym said...

ni läser och ser det som ni vill se. Hade ni velat veta sanningen om kd eller livets ord för den dele hade ni inte sökt i en vänsterblogg.

19:35  

Skicka en kommentar

<< Home