måndag, oktober 26, 2009

Den här bloggen har flyttat...

Jag bloggar nu på www.johan-lundqvist.se. Välkommen dit istället!

Fri fildelning även i skolköket

Häromdagen anslöt sig Moderaterna i riksdagen till miljöpartiets förslag om ett skolkökslyft. Jättebra! Vi gröna gillar fri fildelning även i köket!

I Uppsala kommun har Maria Gardfjell och jag lagt en motion om bland annat ett skolkökslyft. Efter moderaternas besked antar jag att vi kan räkna med att motionen bifalls när det gäller förslaget om skolkökslyft. Ett steg framåt för att få bättre skolmat.

Maria Gardfjell har också bloggat.

Bomber och granater

DN Debatt idag skriver bland andra Göran Persson (S), Alf Svensson (KD) och IF Metalls ordförande om att den svenska vapenindustrin behövs för att skapa jobb. Cyniskt är väl bara förnamnet.

Frågan har även varit aktuell i uppsalapolitiken då en ny finanspolicy skulle fastställas. Miljöpartiet yrkade då att inga medel skulle få placeras i företag som tillverkar krigsmateriel, men detta förslag avslogs av den borgerliga majoriteten. Läs mer om det här.

Jag kan verkligen inte förstå hur det kan vara så svårt att bli överens om att sluta tillverka och exportera vapen.

söndag, oktober 25, 2009

Att vara fast i det förgångna

Kyrkomötet beslutade i veckan att även samkönade par ska få ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Ett välkommet och efterlängtat beslut, även om kyrkomötesdebatten som föregick beslutet innehöll en hel del obehagliga argument från reformens motståndare.

Den mest insiktsfulla kommentaren till det faktum att enskilda präster fortfarande har möjlighet att säga nej till att viga samkönad par kommer från prästen Markus Holmberg i Uppsala domkyrkoförsamling: "Svenska kyrkan är av tradition mot allt som är nytt. Det enda nya som Svenska Kyrkan inte varit emot är glasögonen" säger Markus Holmberg med ett skratt till Uppsala Fria.

Beslutet har retat upp en och annan bakåtsträvare, bland annat kristdemokrateras kommunalråd Gustaf von Essen. I Uppsala Fria känner han sig till slut nödgad att erkänna att barn faktiskt kan bli till även utanför äktenskapet. Tur att vi fick det klarläggandet, annars hade man ju lätt kunnat tro att von Essen sovit sig igenom biologilektionerna.

tisdag, oktober 20, 2009

Uppsalahems lägenheter säljs på rea

De borgerliga ledamöterna i Uppsalahems styrelse har valt att sälja flera av bolagets fastigheter till reapris. Detta kritiserar vi rödgröna oppositionspartier.
Igår publicerade unt.se en debattartikel om detta som jag och socialdemokraten Annika Lindh skrivit. Vi skriver bland annat:

söndag, oktober 11, 2009

Snabbtåg döden för inrikesflyget

Utredningen om höghastighetståg har hittills sågat förslaget om att höghastighetstågen ska passera Arlanda flygplats, med motiveringen att höghastighetståget inte bedöms kunna konkurrera med inrikesflyget. Det är ju bara nys.
Häromveckan skulle jag resa från Paris till Bryssel och vidare med Brygge. På denna sträcka har snabbtåget Thalys konkurrerat ut flygtrafiken och AirFrance säljer istället anslutningsbiljetter med tåget.
Självklart ska höghastighetstågen passera Arlanda flygplats. Det skulle vara en riktigt vass konkurrent till inrikesflyget i södra Sverige!

söndag, oktober 04, 2009

Grattis Maria!

Miljöpartiet i Uppsala kommun har hållit provval i september. I torsdags räknades rösterna för kommunprovvalet samman och Maria Gardfjell knep förstaplatsen på listan med god marginal. Jag tror att Maria kommer bli ett utmärkt kommunalråd. Vi kommer få se ännu mer grön politik genomföras i Uppsala kommun om Maria är en av de som håller i rodret.

Jag är också glad för att jag själv fick många röster i provvalet – jag ska göra mitt bästa för att leva upp till förväntningarna!


Det är kul att se att vi även nästa mandatperiod kommer ha en kompetent, kunnig och debattsugen kommunfullmäktigegrupp! Nu är ju listan inte slutgiltigt fastställd ännu, men det är väl en inte allt för vild gissning att vi kommer få se bland andra Anna Norrman, Rickard Malmström, Frida Johnsson, Malena Ranch, Alf Karlsson, Trond Svendsen och Eva Adler i kommunfullmäktiges talarstol under nästa mandatperiod. Med ett bra valresultat i ryggen kommer förhoppningsvis även Kristin Lilieqvist och Robert Damberg in i fullmäktige.

Jag känner på mig att det här kommer att bli en kul valrörelse!

tisdag, september 29, 2009

Äldrepolitiskt program antaget

I går kväll antog kommunfullmäktige ett nytt äldrepolitiskt program. I grunden är det ett bra program som vi alla står bakom. Från den rödgröna oppositionen hade vi främst synpunkter på tre områden; miljö/hållbarhet, omsorg och omsorg på andra språk än svenska samt eget val.

Behoven av vård och omsorg på andra språk än svenska är växande. Det har jag bloggat om tidigare [1, 2, 3] . Även kommunfullmäktiges första vice ordförande Agneta Simonsson (fp) har lyft fram detta som ett viktigt område i en debattartikel i UNT. Trots detta röstade Simosonsson (fp) och alla andra borgerliga ledamöter ner förslaget om att äldrenämnden skulle ta fram en plan för området vård på andra språk än svenska. Trist, men kanske inte helt förvånande eftersom motsvarande yrkanden avslagits även tidigare.

torsdag, september 24, 2009

Fråga av principiell beskaffenhet eller större vikt?

I dag behandlar barn- och ungdomsnämnden "utmaningen" av åtta kommunala förskolor och tre förskolebussar. Det är företaget Helianthus som vill ta över de kommunala förskolorna i centrala Uppsala.

Om det utmanande företaget får ta över verksamheten innebär det i praktiken att det inte finns några kommunala förskolor kvar i centrala Uppsala. Det är en mycket stor förändring av den kommunala verksamheten och kan få stora konsekvenser om en privat utförare exempelvis skulle gå i konkurs. Då har kommunen inte någon beredskap för att snabbt ta över verksamheten.

I kommunallagen står att frågor "av principiell beskaffenhet eller större vikt" ska beslutas av fullmäktige. Att ställa hela centrala Uppsala utan kommunalt driven förskoleverksamhet är uppenbart en principellt viktigt fråga som måste avgöras av kommunfullmäktige!

Andra bloggar om: , , , ,

Replik om vårdboenden

I dag skriver jag och Eva Laurin (V) på UNTs insändarsida om kön till vårdboendeplatser. UNT klippte bort halva insändaren, så jag publicerar hela vår replik här:

Replik på Lars O Ericssons (C) insändare 18 september. Trots fräna personangrepp från centerpartiets kommunalråd Lars O Ericsson kvarstår fakta. Vid SPF:s debatt den 10 september påstod Ericsson (C) att "endast en handfull" personer stod i kö till vårdboende i Uppsala, trots att sanningen är att 171 personer väntar på plats. Vi kan bara se två förklaringar till att Ericsson (C) kom med detta påstående i debatten; antingen försökte han medvetet vilseleda eller också hade han inte kunskap om det aktuella läget inom äldreomsorgen. Det är svårt att avgöra vilket av dessa två alternativ som är mest oroande.

”Äldreomsorgen i Uppsala är ett svek mot många äldre”, så skrev bland andra Lars O Ericsson (C) på UNTs debattsida den 17 september 2006. Sedan dess har kommunalrådet Ericsson och hans borgerliga kollegor haft ansvaret för Uppsalas äldreomsorg i tre års tid och antalet personer i kö till vårdboende har ökat med 50%. Det kan inte ses som något annat än ett stort misslyckande.

I stället för att satsa på äldreomsorgen väljer den borgerliga kommunledningen att sänka skatten och brandskatta de kommunala bolagen för att få ihop budgeten på pappret. Notan för detta får betalas av alla de som behöver hjälp från hemtjänsten eller en plats på vårdboende.

Johan Lundqvist (MP)
Eva Laurin (V)
äldrenämnden